Schuco fönster

Letar du Schuco fönster kolla med Naturfönster

Schuco väljer man för kvaliten.

  • noggrannhet och precision i tillverkning,
  • beprövad tillverkningsteknik som garanterar tillförlitlighet och hållbarhet,
  • unik design,
  • utmärkt värmeisolering och akustiska parametrar,
  • skydd mot fukt och smuts.

solenergitransmittans, visar hur mycket av solstrålningen som faller i en vinkel nära 90° som överförs genom glaset in i rummet.

Lt-ljustransmissionskoefficient – visar vilken del av synligt ljus som faller i en vinkel nära 90° som överförs genom glaset. Ljustransmissionsfaktorn ”Lt” anges alltid som ett %-värde. Ju högre %-värde för ljustransmissionskoefficienten är, desto mer ljus tränger in genom glaset in i rummet.

Ug-koefficient – Den används för att visa vinster eller förluster av värme genom glaset som orsakas av skillnaden mellan ute- och innelufttemperaturen. Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisoleringsegenskaper hos inglasningen. U-koefficienten uttrycks i enheten W / m2K.

Microventilation: Naturligt luftväxling genom springan mellan fönsterbågen och ramen säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat. Dessutom garanterar beslagen i detta läge inbrottsskydd som i fallet med ett skruvat fönster

  • exceptionellt motstånd mot höga temperaturer och negativa yttre faktorer
  • möjlighet att använda färg på båda sidor (invändigt och utvändigt).